SERACc®:
Een “ondergronds” verzamelsysteem voor AFVAL


Het ideaal VERVANGMIDDEL voor uw “rolcontainer”!!!

SERACc is een ‘verdoken’ systeem van afval-inzameling.
Slechts 40% van de container is bovengronds zichtbaar.
Het SERACc-systeem biedt de gebruiker op een gemakkelijke manier een oplossing volgens zijn behoefte en volume van afval. 
De SERACc neemt weinig plaats in op het grondoppervlakte
en verhoogt de efficiëntie voor het inzamelen van het afval voor de ophaaldienst.

De grote capaciteit van de SERAC containers vraagt een minder frequente afvalinzameling en draagt zo bij tot het verminderen van de inzamelkost.
Met SERACc gebeurt de lediging veel vlugger en efficiënter, dan een traditionele rolcontainer.

De toegevoegde waarde van een SERACc.

Dankzij zijn geïntegreerde technologie en zijn constante productiekwaliteit, verzekert SERACc een geoptimaliseerde service, dewelke rust op een echte kennis in deze materie en een jarenlange ervaring in afvalinzameling.
Deze “savoir faire” (sinds 1994) biedt ons de mogelijkheid om u een product aan te bieden tegen zeer concurrentiële tarieven